ПРАЗНИК НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 22 МАРТ

Всяка година на 22 март (9 март ст. ст.) Великотърновци празнуват победата на цар Иван Асен ІІ над Епирския деспот Теодор Комнин през 1230 г. и денят на Св. Четиридесет мъченици. В тоя ден по една хубава традиция се възобнови и честването денят на благодетелите на града. Поели функцията на държава във векове в които тя е само фикс идея, натрупали състояния чрез труд, спестовност и честност, тези синове на поробена България не забравят своя дълг към култура и просвета. И какво по естествено от това да насочат своите сили към възкресяване старото средище на България - Търново, извършвайки редица дарения в името на културния му и духовен подем.
Но денят на Св. Четиридесет мъченици би трябвало да се чества и като Ден на Българския дух. Този ден освен празник на Велико Търново е редно да стане празник на всички българи, а реставрирания храм носещ същото име да бъде олицетворение на обединителния идеал на нацията.
Защото някога, в красотата на тази църква е била въплатена цялата култура на племето ни.
Защото тя е завета на Асеневци и близо осем века е опора на българския дух и надежда за светло бъдеще.
Защото тук почиват костите на българските царе.
Нека направим този празник и “Ден на Българския дух”.
Тихомир Тонков
Териториален Държавен архив
Велико Търново