“Щрихи от Европа”

Ако се опитаме днес да надникнем в душевните протуберанси на художника Сашо Филев, ще усетим нюансите на творческите му търсения.
В настоящата изложба авторът е предпочел свежестта на днешните си възприятия, емоционалността и интуитивната нагласа от едно пътуване в страните от стария континент.
Творецът  подчертава европейската си съпричастност и пред нас застава импресионистът, който търси да бъде съвременен, самобитен, добър импровизатор, представя ни всичко това облечено в красивия копнеж към светлината.
Дьолакроа изповядва, че тъмното е враг на всяка живопис, а импресионистите не обичат празното и черното.
Пред нас  виждаме живописната нагласа на художника, който за фигурална живопис предпочита изчистените, отчетливи форми, стреми се към яснота, към лекота на  възприятията.
Архитектурата, времето, залезът, дъждът, дори настроението на хората са обект на вниманието на художника.
С многопластовата си живопис в пастелни гами той е отразил красотата на Венеция, невероятния силует на Парижката Нотр Дам, отразена във водите на Сена.
В настоящата изложба авторът акцентира върху архитектурния пейзаж, представляващ европейски градове, и чрез четката постига изобразяване на магическото у тях, тайнствено обобщаващото, така че конкретният детайл да носи знака на индивидуалното, но и на общото.
Художникът търси отговор на въпроса за близостта и дистанцията в архитектурните слоеве на отделните нации.
Всичко е подчинено на една всеобща хармония – къщите, улиците, отчетливите петна на забележителните сгради не съществуват просто сами за себе си – те са част от определен порядък.  Рисувайки градове, свързани с историята, Сашо Филев пътува както реката преминава през тях и открива винаги нещо ново.
Импресионистичните пейзажи на Филев носят магията на зеленото и синьото. Той предпочита и натюрмортите с дълбочина и импресивност на пейзажа. Художникът обича да насища картините си, но има прецизна мярка, чрез която избягва претрупаността.
Динамизмът и строгостта на немската готика прави силно впечатление в картините му “Регенсбург – старият мост на Дунав”, чрез натюрмортите “Утро в Бавария”, “Холандски натюрморт” ,  чрез които художникът предава душевността и бита на нидерландците.
Със стилна плътна маска се отличава “Венециански карнавал”, където хората се опитват да избягат от собственото си “аз” и да се превъплътят в приказни герои, поели с гондолите по Канале гранде на прекрасната Венеция.
Живопистта на Сашо Филев е силна, драматична, искряща, създадава настроение и оптимизъм.
В експозицията “Щрихи от Европа” присъства и невероятния Търновград, защото ние отдавна, отдавна сме част от Европа с нашата култура, бит и величие.
    Многоликостта на твореца живее в цветовете, най-вече чрез зеления и червения цвят. Това напомня, че изначално Велико Търново си остава любимият град на художника.
И в душата, и в живопистта на Сашо Филев звучат много гласове, които не могат да бъдат изразени от един човек. Всички ние, зрителите, сме част от гласовете на твореца и чрез тях ставаме едно голямо семейство. Нека да събудим мълчанието на гласовете, те говорят най-добре за преклонението пред красотата.