Механа Чифликъ

Механа Чифликъ
Адрес:    
Велико Търново
пл. Майка България №2
тел.: +359 62 600 577