Семеен хотел Панорама, Доспат

Семеен хотел Панорама 
Адрес:
гр. Доспат, ул.Кавал тепе 17
тел. +359 3045 21 83; +359 885 222 272
E-mail: panorama_dospat@abv.bg
http://panorama.dir.bg