Хотели с. Малък Чифлик

Хотел Ива
Адрес:
с. Малък Чифлик
Велико Търново
тел.: 062 650 158
gsm: 0888 801258
E-mail: katibo@abv.bg

Вила за почивка Захариев
Адрес:
с. Малък Чифлик
местност "Старите лозя"
община Велико Търново
Тел: 062 638833, 0889 934 678
E-mail: dzahariev@ccbank.bg

Къща за гости Чифликъ
Адрес:
с. Малък Чифлик
на 5 км от центъра на Велико Търново
gsm: +359 887 475621

Чамурковата къща
Адрес:
с. Малък Чифлик
gsm: +359 885 420 020
gsm: +359 895 421 143
e-mail: chamurkovakashta@gmail.com
http://chamurkova-kashta.hit.bg