Витоша

Хотел Елица
Национален парк Витоша
Телефон: +359/2 85 73 113 и 85 77 101
Факс: +359/2 85 79 151
E-mail:rila@mbox.contact.bg
http://www.online.bg/rila/

Копитото    
Хотелски комплекс в природен парк Витоша
Адрес:
1514 София
Национален парк Витоша
тел.: +359 2 8570000,
факс: +359 2 857009

Хотел-ресторант Морени
София - Национален парк Витоша
тел. за резервация: +359 2 967 3377
тел/факс 359 2 967 31 73
GSM 359 87 313 793
GSM 359 87 349 646

Хотел Простор
Ски курорт Витоша
Телефон/Факс: +359 2 / 671172