Смолян, Родопи

Хотел Смилен
Адрес
4700, България
гр. Смолян, кв.Езерово
ул. Шумков камък 9
Тел.+359 301 65551
Факс +359 301 65553
Моб +359 89 9996035
E-mail: info@hotelsmilen.com
http://www.hotelsmilen.com

SPA хотел Дикас
4700 Смолян, бул. България 1А,
Тел.: +359 301 86600; 86601
Станислава Тачева
Мобилен телефон: +359 887 271 760
E-mail: hotel_dikas@abv.bg
http://www.hotel-dikas.com

Хотел Кипарис Alfa
Адрес:
4700 Смолян
бул. България № 3a
Тел.:     +359 301 64040
Факс:     +359 301 86688
Тел.(мобилен):     +359 888 790 619
E-mail: hotelkiparis@dir.bg
http://www.hotelkiparis.eu