Хотел-ресторант Попини лъки, с. Ягодина

Хотел-ресторант Попини лъки
с. Ягодина
общ. Борино
обл. Смолян
тел./факс: +359 30419 / 200
GSM: +359 888 64 08 21
+359 887 27 69 82
+359 878 64 08 21
+359 878 64 08 24
e-mail: elena.g_yagodina@abv.bg
http://www.elsego-yagodina.com