Хотел Фамилия, Русе

Хотел Фамилия
Адрес:
Русе
бул. България 123
тел./факс: +359 82 846 111
тел.:+359 82 844 497
gsm: +359 888 773 228
e-mail:info@hotelfamilya.com
http://www.hotelfamilya.com/