Вилно селище Романтика, Доспат

Вилно селище Романтика
местност „Кавал тепе”
язовир „Широка поляна”
Община Батак
Телефони за резервации:
+359 899 918 954, +359 899 918 793
web сайт: www.vsromantica.com
e-mail: romantikaf@abv.bg
http://www.vsromantica.com