Мотел Герена

Мотел Герена
Адрес:
с. Масларево
на 21 км западно от Бяла