Хотел Калето, Свищов

Хотел Калето
Адрес:
Свищов
ул. Тома Пантелеев 2
тел.: +359 631 60517
тел.: +359 631 23494
Факс: +359 631 44071