Хотел Смилен, Смолян

Хотел Смилен
Адрес
4700, България
гр. Смолян, кв.Езерово
ул. Шумков камък 9
Тел.+359 301 65551
Факс +359 301 65553
Моб +359 89 9996035
E-mail: info@hotelsmilen.com
http://www.hotelsmilen.com