Отдих хотел и СПА

Отдих хотел и СПА
Адрес:
бул. България,
Градски парк
Каварна 9650
Тел: +359 570 830 49
Факс: +359 570 830 49
http://www.hotelotdih.com