Хотел Елица, Витоша

Хотел Елица
Национален парк Витоша
Телефон: +359/2 85 73 113 и 85 77 101
Факс: +359/2 85 79 151
E-mail:rila@mbox.contact.bg
http://www.online.bg/rila/