Хотел Рила, Семково

Хотел Рила
Курорт Семково
Phone: +359 74405201
Fax: +359 74405202
e-mail: info@rilahotels.com
http://www.rilahotels.com