Хотел Аква, Варна

Хотел Аква
Адрес:
Варна
ул. Девня № 12
Телефони:
Управител хотел: +359 52  63 13 89
Маркетинг: +359 52  63 13 89
Рецепция: +359 52  63 90 90
факс: +359 52  63 13 90
e-mail: info@aquahotels.com
За похвали и оплаквания: feedback@aquahotels.com
http://www.aquahotels.com