Аджев Хан, Сандански

Аджев Хан
Адрес:
Сандански, 2800
ул. Стефан Стамболов № 51
(околовръстен път)
Рецепция:
Тел: +359 746 3 11 40
Фах:  +359 746 3 19 77
Мобилен: +359 887 607080
E-mail: info@adjevhan.com
http://www.adjevhan.com/