Банки

Първа Инвестиционна Банка
Ул. Бачо Киро 5
Тел.: 062/ 601 124
 
Първа Инвестиционна Банка
ул. "Оборище" 18
тел.: 062 / 614 450, 062 / 614 452, 062 / 614 463
факс: 062 / 670 034
 
Raiffeisenbank
Ул. Цар Тодор Светослав 59
Тел.: 062/ 602 024
 
Банка “ДСК”
Ул. Цар Освободител 3
Тел.: 062/ 644 987
 
Банка “ОББ”
Ул. Хрсито Ботев 2
Тел.: 062/ 624 115
 
Банка Piraeus
Ул. Бачо Киро 5
Тел.: 062/ 639 834
 
Societe Generale Express Bank
Ул. Васил Левски 27
Тел.: 062/ 619 614
 
Societe Generale Express Bank
Ул. Никола Габровски 37
Тел.: 062/ 602 454
 
Корпоративна Търговска Банка
Ул. Никола Пиколо 8
Тел.: 062/ 600 007
 
Общинска Банка
Ул. Стефан Стамболов 67
Тел.: 062/ 619 862
 
Търговска банка “Allianz”
Марно поле 2
Тел.: 062/ 618 014
 
СИ Банк (Стопанска Инвестиционна Банка)
Ул. Независимост 3
Тел.: 062/ 603 214
 
Централна Кооперативна Банка
Ул. Никола Габровски 4
Тел.: 062/ 621 531
 
Пощенска Банка
Площад Майка България
Тел.: 062/ 614 900

ПроКредит Банк
ул. Ивайло 1
тел.: +359 62 60 34 75
факс: +359 62 63 78 26

Алфа Банк

ул. "Стефан Стамболов" 5
тел.: +359 62 61 63 30
факс: +359 62 61 63 34

MKB Union Bank
бул. България №29
тел.: +359 62/614646

Уникредит Булбанк
ул. Васил Левски 13
тел: +359 62 611 023, 611 029

Интернешънъл Асет Банк

бул. “България” 27
тел. +359 62/635 918
факс: +359 62/625 920