Вила Каменица, Шкорпиловци

Вила Каменица    
с. Шкорпиловци
ул. 7 №7
Телефон: +359 5140 416
E-mail: plamensh@abv.bg
joki93@abv.bg