Вила Жорела

Вила Жорела

Адрес:
с. Търкашени, на 5 км североизточно от гр. Елена
gsm: +359 898 858 542, 888 490 248, 888 818 481
site: www.jorela.com