Парк-хотел Камчия, резерват Камчия

Парк-хотел Камчия
Адрес:
резерват Камчия, в непосредствена близост до морето
Тел: +359 5 144 320
+359 5 144 329
Факс: 048/187115506
e-mail: kamchia@mail.bg
http://www.kamchia.net