Вила за почивка Захариев, с. Малък Чифлик

Вила за почивка Захариев
Адрес:
с. Малък Чифлик
местност "Старите лозя"
община Велико Търново
Тел: 062 638833, 0889 934 678
E-mail: dzahariev@ccbank.bg