СОУ Владимир Комаров

СОУ "Владимир Комаров"
През изминалите години училището е натрупало голям опит в обучението и възпитанието на младите хора В него се обучават над 300 ученици (от I до XII клас ). За тях се грижат 35 висококвалифицирани учители и 10 души непедагогически персонал. На учениците е предоставена възможност да участват в разнообразни извънкласни форми: чужди езици, изобразително изкуство, музика, народни танци, спорт.
кв. "Чолаковци",
ул. "Бяла Бона" 9
Телефон: 062/ 644974
E-mail адрес: v_komarov@abv.bg