НВУ Васил Левски

НВУ "Васил Левски"
Адрес:
Велико Търново
ул. България 76
тел.: 062 618 822
062 618 899
e-mail: nvu@nvu.bg
http://www.nvu.bg/