Мед. центрове

МОБАЛ "Стефан Черкезов"
Телефонна централа 062/62-68-41
Приемен офис - 062/668314; 668335
Изпълнителен директор - 062/64-09-16
Медицински директор - 062/64-78-31
Факс - 062/64-08-29
Адрес: ул. Ниш 1
e-mail : mobal_sch@yahoo.com
 
Медицински център "Дозис"
Ул. "Н. Габровски" №24
Телефон:062/ 604545
 
Медицински център "Фамилия"
Ул. "Никола Габровски" 37
Телефон: 062/ 601-137
 
МЦ “Св.Николай Чудотворец”
д-р Данчо А. Йорданов
Ул. ”Вела Пискова” №22 вх.Б ет.1
Тел: 062/ 653248; 0888/ 643 531
Е-mail: dajordanov@gmail.com
 
МЦ "Селина"
Бул. България No.41В
Тел.: 062/ 622 124, 0887/ 759 724
 
 АГ център Хера - 2000
Ул. Марно поле No.21 ет.4
Тел.: 062/ 630 569; 0888/ 844 911