ЖП разписание

ЖП разписание и актуална информация за движение на влакове можете да полуцхите на:

http://www.bdz.bg/