ПУ Тeодосий Търновски

ПУ Тeодосий Търновски
Адрес:
Велико Търново
ул. Климент Охридски № 50
тел.: 062/ 629729, 062/ 30061
е-mail:  vptu@mail.bg