City Art Хотел, Русе

City Art Хотел
Адрес:
Русе
ул. Велико Търново 5
тел: +359 82 519 848
тел./факс: +359 82 519 849
gsm: +359 885 158 403
email: office@cityarthotel.com
http://www.cityarthotel.com